ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我們還搜了你的儲物櫃 找到 [...] 給powell的一次性手機

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我們還搜了你的儲物櫃 找到 [...] 給powell的一次性手機-, *我們還搜了你的儲物櫃 找到 [...] 給powell的一次性手機*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我們 還搜了 儲物櫃 找到 用以 短信 powell ( P AW1 AH0 L) 一次性 手機

 


  

 
我們
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Traditional]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Simplified]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
找到
 • (zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ) find (what one was searching for); succeeded in finding [CE-DICT-Simplified]
 • (zhǎo dào, ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ) find (what one was searching for); succeeded in finding [CE-DICT-Traditional]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
用以
 • (yòng yǐ, ㄩㄥˋ ㄧˇ) in order to; so as to [CE-DICT-Simplified]
 • (yòng yǐ, ㄩㄥˋ ㄧˇ) in order to; so as to [CE-DICT-Traditional]
 • (fā, ㄈㄚ) to send out; to show (one's feeling); to issue; to develop; (classifier for gunshots, "rounds") [CE-DICT-Traditional]
短信
 • (たんしん) (n) brief note or letter; brief message [EDICT]
 • (duǎn xìn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄣˋ) SMS text message [CE-DICT-Simplified]
 • (duǎn xìn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄣˋ) SMS text message [CE-DICT-Traditional]
 • (きゅう) (n) (obsc) wage; recompense [EDICT]
 • (gěi, ㄍㄟˇ) to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) [CE-DICT-Traditional]
 • (jǐ, ㄐㄧˇ) to supply; provide [CE-DICT-Traditional]
powell
 • /P AW1 AH0 L/ [CMU]
 • (n) /p'auwəl/ [OALD]
一次性
 • (yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ) one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods) [CE-DICT-Simplified]
 • (yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ) one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods) [CE-DICT-Traditional]
手機
 • (てばた) (n) handloom [EDICT]
 • (shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ) cell phone; cellular phone; mobile phone [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top