ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠ [...] ใใ ข ขൠൠൠൠൠൠൠ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠ [...] ใใ ข ขൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠ [...] ใใ ข ขൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 我們的切利尼的維納斯 會成為大型租借品展覽... - -法國珍品的亮點 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ข ขൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我們 (wǒ men) (de)切利尼 () (de)維納斯 (Wéi nà sī) 會成 () (wéi)大型 (dà xíng)租借 (zū jiè)品展覽 ()... - -法國 (Fǎ guó)珍品 (zhēn pǐn) (de)亮點 ()

 


  

 
我們
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
維納斯
 • (Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ) Venus (mythology, Greek goddess of love) [CE-DICT-Traditional]
 • (す) (vs-c) (uk) (See 為る・1) to do (literary form of suru) [EDICT]
 • (ため) (n) (1) (See 為に・1) good; advantage; benefit; welfare; (2) sake; purpose; objective; aim; (3) consequence; result; effect; (4) affecting; regarding; concerning; (P) [EDICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do [CE-DICT-Traditional]
 • (wèi, ㄨㄟˋ) because of; for; to [CE-DICT-Traditional]
大型
 • (おおがた) (adj-na,n,adj-no) (See 小型) large; large scale; big; jumbo; (P) [EDICT]
 • (dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ) large scale; wide scale; broad scale [CE-DICT-Simplified]
 • (dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ) large scale; wide scale; broad scale [CE-DICT-Traditional]
租借
 • (そしゃく) (n,vs) lease [EDICT]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Simplified]
 • (zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ) leasehold [CE-DICT-Traditional]
法國
 • (Fǎ guó, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ) France; French [CE-DICT-Traditional]
珍品
 • (ちんぴん) (n) curio; rare article; (P) [EDICT]
 • (zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ) valuable object; curio [CE-DICT-Simplified]
 • (zhēn pǐn, ㄓㄣ ㄆㄧㄣˇ) valuable object; curio [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top