Search result for

我会追随凯恩斯主义 以及弗里德曼主义 i'd h

(0 entries)
(1.7596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我会追随凯恩斯主义 以及弗里德曼主义 i'd h-, *我会追随凯恩斯主义 以及弗里德曼主义 i'd h*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我会 (wǒ huì)追随 (zhuī suí)凯恩斯主义 (kǎi ēn sī zhǔ yì) 以及 (yǐ jí)弗里德曼 (fú lǐ dé màn)主义 (zhǔ yì) I ( AY1)'d ( D IY1) h ( EY1 CH)

 


  

 
追随
  • (ついずい) (n,vs) follow; (P) [EDICT]
  • (zhuī suí, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ) to follow; to accompany [CE-DICT-Simplified]
以及
  • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Simplified]
  • (yǐ jí, ㄧˇ ㄐㄧˊ) as well as; too; and [CE-DICT-Traditional]
主义
  • (zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ) -ism; ideology [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top