ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们首先要做的是区分 真正 [...] 真正的荣誉军人】 【注:

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们首先要做的是区分 真正 [...] 真正的荣誉军人】 【注:-, *我们首先要做的是区分 真正 [...] 真正的荣誉军人】 【注:*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)首先 (shǒu xiān) (yāo) (zuò) (de) (shì)区分 (qū fēn) 真正 (zhēn zhèng) (de)荣誉军人 (róng yù jūn rén) ()那些 (nà xiē)假冒 (jiǎ mào) (de)荣誉军人 (róng yù jūn rén) () (zhù)Government Issued ( G AH1 V ER0 N M AH0 N T IH1 SH UW0 D) Joe ( JH OW1) Colton ( K OW1 L T AH0 N) (de)缩写 (suō xiě) 真正 (zhēn zhèng) (de)荣誉军人 (róng yù jūn rén) () () (zhù)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
首先
 • (shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ) first (of all); in the first place [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (zuò, ㄗㄨㄛˋ) to do; to make; to produce; to write; to compose; to act as; to engage in; to hold (a party); to be; to become; to function (in some capacity); to serve as; to be used for; to form (a bond or relationship); to pretend; to feign; to act a part; to put on a [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
区分
 • (くぶん) (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) [EDICT]
 • (qū fēn, ㄑㄩ ㄈㄣ) to differentiate; to find differing aspects [CE-DICT]
真正
 • (しんせい) (adj-na,n,adj-no) genuine; authentic; true; pure [EDICT]
 • (zhēn zhèng, ㄓㄣ ㄓㄥˋ) real; true; genuine [CE-DICT]
荣誉军人
 • (róng yù jūn rén, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ ㄐㄩㄣ ㄖㄣˊ) disabled soldier [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
那些
 • (nà xiē, ㄋㄚˋ ㄒㄧㄝ) those [CE-DICT]
假冒
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT]
 • (ちゅう) (n,vs) annotation; explanatory note; comment; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to inject; to pour into; to concentrate; to pay attention; to note; to comment on; to record; to register; to annotate [CE-DICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) annotate [CE-DICT]
Government Issued
  [government issue]
 • สิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา) [Hope]
Joe
 • (โจ) n. เจ้าหมอนี่,หมอนี่,อ้ายเสือนี่,กาแฟ [Hope]
 • /JH OW1/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒu/ [OALD]
Colton
 • /K OW1 L T AH0 N/ [CMU]
缩写
 • (suō xiě, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ) abbreviation; to abridge [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top