ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们调查过卓尼诺 在案发当晚的行踪 发现他没有不在场证据

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们调查过卓尼诺 在案发当晚的行踪 发现他没有不在场证据-, *我们调查过卓尼诺 在案发当晚的行踪 发现他没有不在场证据*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have checked Zachetti's movements on the night of the crime... and have found that they cannot be accounted for.[CN] 我们调查过卓尼诺 在案发当晚的行踪 发现他没有不在场证据 Double Indemnity (1944)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)调查 (diào chá) (guò)卓尼 (Zhuó ní) (nuò) (zài)案发 ()当晚 () (de)行踪 (xíng zōng) 发现 (fā xiàn) ()没有 (méi yǒu) ()在场 (zài chǎng)证据 (zhèng jù)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
调查
 • (diào chá, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ) investigation; inquiry; to investigate; to survey; survey; (opinion) poll [CE-DICT-Simplified]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT-Simplified]
卓尼
 • (Zhuó ní, ㄓㄨㄛˊ ㄋㄧˊ) (N) Zhuoni (place in Gansu) [CE-DICT-Simplified]
 • (Zhuó ní, ㄓㄨㄛˊ ㄋㄧˊ) (N) Zhuoni (place in Gansu) [CE-DICT-Traditional]
 • (nuò, ㄋㄨㄛˋ) promise; consent [CE-DICT-Simplified]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
行踪
 • (xíng zōng, ㄒㄧㄥˊ ㄗㄨㄥ) whereabouts; (lose) track (of) [CE-DICT-Simplified]
发现
 • (fā xiàn, ㄈㄚ ㄒㄧㄢˋ) to find; to discover [CE-DICT-Simplified]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT-Traditional]
没有
 • (méi yǒu, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ) haven't; hasn't; doesn't exist; to not have; to not be [CE-DICT-Simplified]
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
在场
 • (zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ) to be present; to be on the scene [CE-DICT-Simplified]
证据
 • (zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ) evidence; proof; testimony [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top