ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们正在使用计谋的住在印度 [...] 去 而且反瓦斯地毯的使用。

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们正在使用计谋的住在印度 [...] 去 而且反瓦斯地毯的使用。-, *我们正在使用计谋的住在印度 [...] 去 而且反瓦斯地毯的使用。*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.[CN] 我们正在使用计谋的住在印度西北国境的阿富汗人之上去 而且反瓦斯地毯的使用。 How I Won the War (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 正在 使用 计谋 印度 西北 国境 阿富汗人 上去 而且 瓦斯 地毯 使用

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
正在
 • (zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ) in the process of (doing something or happening); while (doing) [CE-DICT-Simplified]
 • (zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ) in the process of (doing something or happening); while (doing) [CE-DICT-Traditional]
使用
 • (しよう) (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P) [EDICT]
 • (shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ) to use; to employ; to apply; to make use of [CE-DICT-Simplified]
 • (shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ) to use; to employ; to apply; to make use of [CE-DICT-Traditional]
计谋
 • (jì móu, ㄐㄧˋ ㄇㄡˊ) to plan; to scheme [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (じゅう) (n) dwelling; living; (P) [EDICT]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [CE-DICT-Simplified]
 • (zhù, ㄓㄨˋ) to live; to dwell; to stay; to reside; to stop [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
印度
 • (いんど;インド) (n,adj-no) (uk) India; Hindustan [EDICT]
 • (Yìn dù, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ) India [CE-DICT-Simplified]
 • (Yìn dù, ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ) India [CE-DICT-Traditional]
西北
 • (せいほく) (n) north-west [EDICT]
 • (xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ) northwest [CE-DICT-Simplified]
 • (xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ) northwest [CE-DICT-Traditional]
国境
 • (こっきょう(P);くにざかい;こっかい(国界;国堺)(ok)) (n,adj-no) national border; provincial border; (P) [EDICT]
 • (guó jìng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ) national border; frontier [CE-DICT-Simplified]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (の) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Simplified]
 • (zhī, ) (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it [CE-DICT-Traditional]
上去
 • (shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ) to go up [CE-DICT-Simplified]
 • (shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ) to go up [CE-DICT-Traditional]
而且
 • (ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ) not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore [CE-DICT-Simplified]
 • (ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ) not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore [CE-DICT-Traditional]
 • (はん) (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P) [EDICT]
 • (たん) (n,n-pref) (1) variable measure of fabric (28.8 cm in width); for kimonos [EDICT]
 • (fǎn, ㄈㄢˇ) contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎn, ㄈㄢˇ) contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system [CE-DICT-Traditional]
瓦斯
 • (ガス(P);がす) (n,adj-no) (uk) gas (dut [EDICT]
 • (wǎ sī, ㄨㄚˇ ㄙ) gas [CE-DICT-Simplified]
 • (wǎ sī, ㄨㄚˇ ㄙ) gas [CE-DICT-Traditional]
地毯
 • (dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ) carpet; rug [CE-DICT-Simplified]
 • (dì tǎn, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ) carpet; rug [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top