ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它-, *我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're gettin' sick and tired of scolding' sin. We're gonna abolish it![CN] 我们对斥责罪过已经感到厌倦跟恶心了.我们要废除它 Elmer Gantry (1960)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men) (duì)斥责 (chì zé)罪过 (zuì guo)已经 (yǐ jīng)感到 (gǎn dào)厌倦 (yàn juàn) (gēn)恶心 (ě xīn) (le)我们 (wǒ men) (yāo)废除 (fèi chú) ()

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
斥责
 • (chì zé, ㄔˋ ㄗㄜˊ) to denounce [CE-DICT-Simplified]
罪过
 • (zuì guo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄨㄛ˙) sin; offense [CE-DICT-Simplified]
已经
 • (yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ) already [CE-DICT-Simplified]
感到
 • (gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ) to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ) to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [CE-DICT-Traditional]
厌倦
 • (yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ) dreary; to tired of; to be weary of [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn, ㄍㄣ) heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to) [CE-DICT-Traditional]
恶心
 • (ě xīn, ㄜˇ ㄒㄧㄣ) nausea; to feel sick; disgust; nauseating [CE-DICT-Simplified]
 • (è xīn, ㄜˋ ㄒㄧㄣ) bad habit; vicious habit; vice [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Simplified]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Simplified]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT-Traditional]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT-Traditional]
废除
 • (fèi chú, ㄈㄟˋ ㄔㄨˊ) abolish; abrogate; repeal [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Simplified]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top