ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

我们即将降落 对延误感到抱歉 几分钟内 我们将要着陆了,谢谢

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我们即将降落 对延误感到抱歉 几分钟内 我们将要着陆了,谢谢-, *我们即将降落 对延误感到抱歉 几分钟内 我们将要着陆了,谢谢*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're sorry for the inconvenience, but we'll all be on the ground shortly.[CN] 我们即将降落 对延误感到抱歉 几分钟内 我们将要着陆了,谢谢 Die Hard 2 (1990)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

我们 (wǒ men)即将 (jí jiāng)降落 (jiàng luò) (duì)延误 (yán wu)感到 (gǎn dào)抱歉 (bào qiàn) 几分钟 () (nèi) 我们 (wǒ men)将要 (jiāng yào)着陆 (zhuó lù) (le)谢谢 (xiè xie)

 


  

 
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Simplified]
即将
 • (jí jiāng, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄤ) on the eve of; to be about to; to be on the verge of [CE-DICT-Simplified]
降落
 • (jiàng luò, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ) to descend; to land [CE-DICT-Simplified]
 • (jiàng luò, ㄐㄧㄤˋ ㄌㄨㄛˋ) to descend; to land [CE-DICT-Traditional]
 • (duì, ㄉㄨㄟˋ) couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right [CE-DICT-Simplified]
延误
 • (yán wu, ㄧㄢˊ ㄨ˙) delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay [CE-DICT-Simplified]
感到
 • (gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ) to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [CE-DICT-Simplified]
 • (gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ) to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect [CE-DICT-Traditional]
抱歉
 • (bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ) be sorry; feel apologetic; regret [CE-DICT-Simplified]
 • (bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ) be sorry; feel apologetic; regret [CE-DICT-Traditional]
 • (ない) (suf) inside; within [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (nèi, ㄋㄟˋ) inside; inner; internal; within; interior [CE-DICT-Simplified]
将要
 • (jiāng yào, ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ) will; shall; be going to [CE-DICT-Simplified]
着陆
 • (zhuó lù, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ) landing; touchdown; to land; to touch down [CE-DICT-Simplified]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Simplified]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT-Simplified]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT-Simplified]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT-Traditional]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT-Traditional]
谢谢
 • (xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙) to thank; thanks [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top