ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

成交

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -成交-, *成交*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成交[chéng jiāo, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ, ] to complete a contract; to reach a deal, #2,272 [Add to Longdo]
成交[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, / ] sale price; negotiated price; price reached in an auction, #11,946 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Deal![CN] 成交! Deal! Taxi 4 (2007)
Done.[CN] 成交 Wall Street (1987)
Done.[CN] 成交 The Dogs of War (1980)
Deal.[CN] 成交 27 Dresses (2008)
Sold.[CN] 成交 Casanova 70 (1965)
Deal.[CN] 成交 Malibu's Most Wanted (2003)
Deal.[CN] 成交 Fight Club (1999)
Deal.[CN] 成交 The Truth About Love (2005)
Sold![CN] 成交! Da wan (2001)
Lt is done.[CN] 成交了。 The War Wagon (1967)
-Deal.[CN] -成交 Death at a Funeral (2010)
Deal.[CN] 成交 Second Hand Wedding (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top