ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

懐柔

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -懐柔-, *懐柔*
Japanese-English: EDICT Dictionary
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P) [Add to Longdo]
懐柔[かいじゅうさく, kaijuusaku] (n) measure to win somebody over to one's side [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't think you'll always be able to placate me with food!い、いっつも食べ物で懐柔されるとは、限りませんからねっ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, if she did in fact have some proof that Barnes was cozying up to management, that could cost him the upcoming election.[JA] 彼女が何らかの証拠を掴めば バーンズは懐柔しようと するだろうし 来るにも選挙に影響するだろう The Politics of Time (2012)
I'm doing I can to convince Carter your boy's not a problem. - You want me to just walk off the job?[JA] カーター懐柔で必死の最中なのに 今度は別の仕事をやれってか? Foe (2011)
Then you must overcome that.[JA] そこを懐柔するんだよ Gosford Park (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懐柔[かいじゅう, kaijuu] versoehnen, beruhigen, jemanden_kaufen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top