ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

懐ける

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -懐ける-, *懐ける*
Japanese-English: EDICT Dictionary
懐ける[なつける, natsukeru] (v1,vt) to win over; to win another's heart [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then you will take this Bolton boy, Ramsay, and make him yours.[JA] そうなったらこのボルトン坊やラムジーを手懐けるんだ Sons of the Harpy (2015)
There are people who know how to manipulate you.[JA] あなたを上手く 手懐ける人がいるのよ Divergent (2014)
About greasy palms.[JA] 「手懐ける」って意味。 Who Shaves the Barber? (2014)
What makes you think you can control the hybrid?[JA] で貴方にハイブリッドを 手懐ける策があるというの? Always and Forever (2013)
Besides, you could handle a little old shark.[JA] 今から 一匹手懐ける The Skeleton Twins (2014)
They can never be tamed.[JA] 手懐けるなど無理です Two Swords (2014)
All about knowing which palms to grease,[JA] そしてもっと重要なのは そいつをどう手懐けるかってことだ、 Who Shaves the Barber? (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
懐ける[なつける, natsukeru] jemandes_Herz_gewinnen, zaehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top