ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

感謝

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感謝-, *感謝*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
感謝[กำเสี่ย] (phrase ) ขอบคุณ

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感谢[gǎn xiè, ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] (express) thanks; gratitude; grateful; thankful; thanks, #1,110 [Add to Longdo]
特别感谢[tè bié gǎn xiè, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] special thanks; particular thanks [Add to Longdo]
非常感谢[fēi cháng gǎn xiè, ㄈㄟ ㄔㄤˊ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ, / ] extremely grateful; very thankful [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (adj-na,n,vs) thanks; gratitude; (P) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感謝の念[かんしゃのねん, kanshanonen] (n) feelings of gratitude [Add to Longdo]
感謝[かんしゃさい, kanshasai] (n) Thanksgiving (US, Canada) [Add to Longdo]
感謝[かんしゃじょう, kanshajou] (n) thank-you letter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I express my cordial thanks for what you have done for this city.あなたがこの町にしてくれた事に対して心からの感謝を表明します。
I am very grateful to you for what you've done for my family.あなたが私の家族にして下さったことにたいへん感謝します。
I cannot thank you enough.あなたにいくら感謝してもしすぎることはない。
I am much obliged to you.あなたにとても感謝している。
I cannot thank you enough.あなたにはどんなに感謝しても感謝しきれません。
I cannot thank you enough.あなたには感謝してもしきれないくらいだ。
I can't thank you enough.あなたには感謝してもしたりない。
I cannot thank you too much for your hospitality.あなたのおもてなしにはどんなに感謝しても感謝しきれません。
I am very thankful to you for your advice.あなたのご助言には大変感謝致します。
I cannot thank you enough for your kindness.あなたのご親切にいくら感謝してもし過ぎることはない。
I wish to express my deep appreciation for your kindness.あなたのご親切に対し深く感謝の意を表します。
We cannot thank you too much for your help.あなたの援助にいくら感謝してもしたりません。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank you very much.[CN] - 非常感謝. Grand Hotel (1932)
- Thanks? ![JA] なのに感謝は無いの? Detour (1945)
If you love me, it's probably thanks to him.[CN] 如果你愛我... 或許你要感謝 Les Visiteurs du Soir (1942)
Thank you, milady.[JA] 感謝します Pinocchio (1940)
You should be grateful, I'm not turning you in.[JA] 私がサツにタレこまないの 感謝するのね Detour (1945)
Don't thank me yet, I'm not through with you by a long shot.[JA] ありがとう 感謝は早すぎ まだ終わっちゃいない Detour (1945)
- Thanks very much.[CN] - 非常感謝. Grand Hotel (1932)
MORBIUS: I, of course, appreciate your concern.[JA] 勿論、私も君達の行動には感謝する Forbidden Planet (1956)
- Thank you very much.[JA] - 感謝しますわ Roman Holiday (1953)
It wasn't at all prepared. Well thank you very much for making it possible.[JA] 準備は整いました ご協力感謝します Hollow Triumph (1948)
DOC: That's very kind of you.[JA] - お心づかいに感謝します Forbidden Planet (1956)
You have completed with their duty and I thank him/her for it.[JA] お仕事ご苦労さま 感謝してるよ Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] Dank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top