ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

感冒药

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -感冒药-, *感冒药*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, / ] medicine for colds [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those cold pills.[CN] 又是感冒药又是樱花的 Love Letter (1995)
- I'm going to the chemist. - To get some medicine?[CN] - 好极了,买感冒药吗? Sick (1984)
-... I'll take a cold pill. -...[CN] 也许吃颗感冒药就好了 Osmosis Jones (2001)
When he found out that some lunatic had put poison in Tylenol bottles.[CN] 得知感冒药被千面人下毒后 The Insider (1999)
Hope she took those pills.[CN] 还有,寄给她的感冒药有没有吃? Love Letter (1995)
No! You call plain fabric silk.[CN] 旧的感冒药可翻新出售 Ballad of Orin (1977)
See you tomorrow. - Sorry about Crackers. I'm sorry.[CN] 大概因为 吃过感冒药后喝酒的关系 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
And I'm, uh, taking echinacea and vitamin C and sleeping practically 24 hours a day.[CN] 我不停的在吃维他命和感冒药 You've Got Mail (1998)
Okay ? - Okay. Okay.[CN] 感冒药和酒不合 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
Mm.[CN] 不管是不是感冒药 Nutty Professor II: The Klumps (2000)
Now arriving with some milk, a cold pill with a pleasant fruity flavor.[CN] 请注意牛奶和水果味的感冒药到了 Osmosis Jones (2001)
Maybe we could say it was a drug reaction to the flu.[CN] 也许我们可以说: 那是吃了感冒药引起的反应 Wag the Dog (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top