ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛顧

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛顧-, *愛顧*
Japanese-English: EDICT Dictionary
愛顧[あいこ, aiko] (n,vs) patronage; favour; favor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Be patronized.愛顧を受ける。
We really thank you for your patronage.日頃のご愛顧にお礼申し上げます。
Thank you very much for patronizing our store for a long time.平素からの当店に対するご愛顧に感謝しております。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we hope that you will make Hilton a home wherever your travels take you.[JA] そしてどこの旅先でも ヒルトンをご愛顧下さい Danny Collins (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top