ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛犬

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛犬-, *愛犬*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
愛犬[あいけんか, aikenka] (n ) คนรักสุนัข

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛犬[あいけん, aiken] (n) pet dog; (P) [Add to Longdo]
愛犬[あいけんか, aikenka] (n) lover of dogs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My pet dog was seriously ill.愛犬の病気は重かった。
Enter one's dog in a dog show.愛犬を品評会に出す。
My love for my dog was very deep.私の愛犬に対する愛情は浅からぬものがあった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And thank you for looking after Gladstone.[CN] 我也很感謝你對愛犬的照料 Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
We were out on a night sail... mom, dad, and my dog, growl.[JA] ある夜 家族でヨットを 両親に愛犬のグロウ The East (2013)
And thank you for killing my fucking dogs![JA] 愛犬まで殺してくれて 嬉しいよ The Hangover Part III (2013)
a great choice for smart dogs dog lover MoriMori, brand new onto the market[JA] 違いが分かる犬に 「愛犬モリモリ」新発売 All About My Dog (2005)
Expert Shirotori Bikan knows that[JA] 愛犬家 白鳥美咲は 知っている All About My Dog (2005)
Don't obsess over the weight of life's problems. Remember the funny movie where the dog dies?[JA] 悩んじやダメ 愛犬が死ぬ映画は? Inside Out (2015)
Dog loverShirotori Bikan knows[JA] 愛犬家 白鳥美咲は 知っている All About My Dog (2005)
As I understand it, Chaney, or Chelmsford, as he called himself in Texas, shot the Senator's dog.[CN] 在德州他自稱Chelmsford 殺了參議員的愛犬 True Grit (2010)
We all know how we hate things getting out into the press.[JA] 貴方の愛犬に訊いてみたら Tin Man Is Down (2013)
My bird dog over there, Alejandro.[JA] 私の愛犬だ 名前はアレハンドロ Sicario (2015)
Coach Hanley's beloved dog Tinker.[JA] コーチの愛犬 ティンカーが亡くなりました Hideaways (2011)
Is it "bring your dog to work" day?[CN] 今天是"帶愛犬上班"日嗎 Sheltered (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛犬[あいけん, aiken] Lieblingshund [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top