ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛憎

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛憎-, *愛憎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱憎[ài zēng, ㄞˋ ㄗㄥ, / ] love and hate, #67,186 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛憎[あいぞう, aizou] (adj-na,n,adj-no) love and hate; likes and dislikes; (P) [Add to Longdo]
愛憎併存[あいぞうへいそん, aizouheison] (n) ambivalence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A love-hate relationship.愛憎関係。
Freud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.フロイトは、親子間の愛憎関係をエディプス・コンプレックスとして展開しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes working here is like being in a really shit version of Dallas.[JA] 「ダラス」の 愛憎劇に似た仕事なの Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛憎[あいぞう, aizou] Liebe_und_Hass, Parteilichkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top