ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

愛惜

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愛惜-, *愛惜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱惜[ài xī, ㄞˋ ㄒㄧ, / ] to cherish; to treasure; to use sparingly, #19,575 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛惜[あいせき, aiseki] (n,vs) missing someone; loathing to part [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You just knew he wasn't gonna get so much as a scratch here.[CN] 但在戰場上 他會愛惜身體 Apocalypse Now (1979)
Uh, 3-0 ethibond, please.[CN] -0號愛惜邦線 謝謝 Disarm (2011)
- Boobs? 'Cause they're kinda small.[CN] 不像那種明明不愛惜卻還自命不凡的女人. Love & Pop (1998)
Wilt thou love her, comfort her, honor and keep her in sickness and in health and forsaking all other keep thee only unto her, so long as ye both shall live?[CN] 你願意愛她,撫慰她,尊重她和愛惜她... 不論疾病與健康,只愛她一人... 並與她白頭偕老嗎? Tess (1979)
Seeing how much he cherishes you, he will certainly come to find you.[CN] 他既然那麼愛惜你 他必定會回來找你吧 Queen In-hyun's Man (2012)
Have a care with my name. You will wear it out.[CN] 愛惜我的名聲,不要濫用 Shakespeare in Love (1998)
Every leaf.[CN] 愛惜每片葉 The Tree of Life (2011)
When you've been 25 for 85 years, like I have, knowing only a random act of violence can take your life, you learn to appreciate what you have.[CN] 等你過了85次25歲生日 知道只有出意外才會死 你就懂得愛惜生命了 In Time (2011)
Take care of your health physique, and work on your mental growth as well.[CN] 如果把各位比喻成植物的話 都已經是成熟,結為果實的年紀了 今後要好好愛惜自己的身體 The Little Girl Who Conquered Time (1983)
If someone was really trying to kill someone, or get revenge they wouldn't feed us all that shit about the importance of life.[CN] 真的想殺人報仇的人 不會呼籲愛惜生命的 Confessions (2010)
Every ray of tight.[CN] 愛惜每道光 The Tree of Life (2011)
Hand me 3-0 ethibond, please.[CN] 給我3 -0號愛惜邦線 謝謝 Disarm (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
愛惜[あいせき, aiseki] sich_ungern_von_jemanden_trennen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top