ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

惨境

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惨境-, *惨境*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨境[cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] wretched situation, #150,408 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid you have an exaggerated idea... both of my generosity and of my depravity.[CN] 你把我的善行和惨境都夸张了 Dangerous Liaisons (1988)
But it is not the inability to find out what is going on as much as a desire not to know about facts that may lie heavy on one's conscience that is responsible for this lack of awareness after all, the victims of whatever it is that goes on in all these awful places[CN] 这并不是说 我们缺乏发现真相的能力 而是我们不愿了解这些事实 我们怕这些事实会造成我们良心的负担 我们宁愿让良知沉睡,假装不知道 - - 总而言之,被抛如这种悲惨境地的牺牲品 Earthlings (2005)
If we, moved by your sad situation were to place some coins in your hands would you take them?[CN] 如果我说我被你的 悲惨境况所感动, 我想施舍你一点钱, 你会接受吗? 放在那里吧。 Nazarin (1959)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

惨境

 


  

 
惨境
  • (cǎn jìng, ㄘㄢˇ ㄐㄧㄥˋ) wretched situation [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top