ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

惊恐

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惊恐-, *惊恐*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊恐[jīng kǒng, ㄐㄧㄥ ㄎㄨㄥˇ, / ] to alarm; to dismay; to appal, #14,214 [Add to Longdo]
惊恐翼龙[Jīn kǒng yì lóng, ㄐㄧㄣ ㄎㄨㄥˇ ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Phobetor (genus of pterodactyloid pterosaur) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was frightened.[CN] 因为我惊恐 The Sound of Music (1965)
I'm terribly frightened and terribly thrilled. - Bye.[CN] 我非常害怕 非常惊恐 To Be or Not to Be (1942)
One afternoon, as I waited in vain for him in that room, for the first time I realized, in terror, that I was no longer in control of my feelings, as I'd mistakenly believed.[CN] 某日下午 我在房间里徒劳地等待他出现 终于 我惊恐地意识到 我再也无法主宰自己的感情 我无法再欺骗自己 Senso (1954)
This desire for you scares me[CN] 对你的渴望令我惊恐 Casanova 70 (1965)
And my parents. Think how frightened they must be.[CN] 替我父母亲想 他们因为女儿的失踪多么惊恐 The Collector (1965)
My deeds will terrify me at the Last Judgment![CN] 大限之时我必会 惊恐于自己的行为 Marketa Lazarová (1967)
-Frightened? Were they unkind to you.[CN] -惊恐,是不是他们对你不好? The Sound of Music (1965)
Soon you'll see how scary you are![CN] 你很快就会看到自己万分惊恐的模样! Gingakei (1967)
Ere we'll eat our meal in fear and sleep in the affliction of the terrible dreams that shake us nightly.[CN] 为什么我们要在忧虑中进餐... 在每夜使我们惊恐的恶梦的谑弄中睡眠呢 Macbeth (1971)
- State of shock.[CN] -陷入惊恐状态 Twelve O'Clock High (1949)
Of course, these modern thrillers, he's got to keep turning them out.[CN] 当然,他要继续写这些当代惊恐小说 The Band Wagon (1953)
- You'll get them, my frightened little lamb.[CN] - 你会得到的 我惊恐的小羊羔 Diary of a Rape (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top