ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悱-, *悱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悱, fěi, ㄈㄟˇ] overcome with emotion; at a loss for words
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  非 (fēi ㄈㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 5,901

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缠绵[chán mián fěi cè, ㄔㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄈㄟˇ ㄘㄜˋ, / 綿] too sad for words (成语 saw); exceedingly sentimental; a real tear-jerker, #57,152 [Add to Longdo]
[fěi, ㄈㄟˇ, ] want but cannot speak, #90,224 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't see much with all that grinding going on.[CN] 有这些缠绵恻挡着画面 可看不见什么 Journey to the End of the Knight (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

 


  

 
  • (fěi, ㄈㄟˇ) want but cannot speak [CE-DICT-Simplified]
  • (fěi, ㄈㄟˇ) want but cannot speak [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top