ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悪い

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悪い-, *悪い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
悪い[わるい, warui] (adj) ไม่ดี, เลว, แย่

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪い行い[わるいおこない, waruiokonai] (n) bad (evil) deed [Add to Longdo]
悪い事は出来ぬもの[わるいことはできぬもの, waruikotohadekinumono] (exp) (id) (arch) Murder will out [Add to Longdo]
悪い知らせ[わるいしらせ, waruishirase] (n) bad news [Add to Longdo]
悪い評判[わるいひょうばん, waruihyouban] (n) unsavory rumor; unsavoury rumour [Add to Longdo]
悪い風邪[わるいかぜ, waruikaze] (n) bad cold [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You look sick.貴方は顔色が悪い
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日休んだほうがいいよ。」 [F] [M]
"You look pale. Are you sick?" "Not exactly."「顔色がわるいけど具合が悪いのかい」「そういうわけでもないよ」
Two is an unlucky number in English.2は英語では縁起の悪い数字だ。
He has a sharp tongue.あいつは口の悪いやつだ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段も安いが、地の利が悪いのが難点だね。
Do you feel sick?あなた、気分が悪いんですか。
I wasn't aware that you were so ill.あなたがそんなに気分が悪いなんて気づかなかった。
I will come on Wednesday evening unless I hear from you to the contrary.あなたからご都合が悪いというお知らせがなければ水曜の夕方に参ります。
Even given what you say, I still think you are to blame.あなたのおっしゃることは認めるにしても、私はやはりあなたが悪いと思います。
This car of yours is a real gas guzzler.あなたの車は本当に燃費が悪いんですね。
It won't be your fault if your son does anything wrong: he is twenty-five now, isn't he?あなたの息子さんが何か悪いことをしても、それはあなたのせいではありません。息子さんはもう25歳ですからね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's disgusting.[JA] 気持ち悪いですけど Absolute (2017)
Your bloody pills are making me feel like shit.[JA] サプリのせいで具合が悪い Smell the Weakness (2017)
I'm sorry you had to see me do such uncool things.[JA] いつも カッコ悪いところばっかり 見せちゃって ごめん Ready (2017)
Yeah, well, we're a bit short of cash so I had to sell my car... so, yeah, that's embarrassing.[JA] すごいな お金が無くて車を売ったの でも カッコ悪い Smell the Weakness (2017)
Once my story did check out, all that was left was to close this heart attack inducing chapter of my life.[JA] 警察の裏取りが終わり あとは この心臓に悪い話を 終わらせる The Secret of Sales (2017)
-was sentenced to death[JA] (男性2) いいんだか 悪いんだか... Ready (2017)
You're creepy, Nanaka.[JA] 菜々果ちゃん 趣味悪い Affection (2017)
I feel... I don't feel good.[JA] マジで気分が悪い CounterPunch (2017)
I did some sprints on the beach today. Ain't gonna hear no complaints about that.[JA] 海岸で走り込んで 何が悪い CounterPunch (2017)
This is my sixth time in the Golden Glove finals... and, uh, six times I fought in the Golden Glove finals and uh... and I'm going 50-for-50.[JA] ゴールデン・グローブは 6回 決勝に 6回だぞ 6回も決勝で戦ったのに 胸クソが悪い CounterPunch (2017)
Cut there. Sorry to interrupt.[JA] カット 途中で悪い The Secret of Sales (2017)
...hasn't been all bad.[JA] (慎) 悪いことばかりでもない Choices (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悪い[わるい, warui] schlecht, schlimm, boese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top