ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悖逆

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悖逆-, *悖逆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悖逆[bèi nì, ㄅㄟˋ ㄋㄧˋ, ] contrary, #89,379 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"for which things' sake the wrath of God[CN] 而天主之所以遣怒其悖逆之子者, Frankie & Alice (2010)
... theabhorrentthingstheydo.[CN] 他们做的事情是悖逆 House Arrest (2000)
I will not fail You.[CN] 我决不会悖逆你. Noah (2014)
Because I failed Him.[CN] 我不但悖逆了神 Noah (2014)
Abhorrent?[CN] 悖逆的? House Arrest (2000)
I will not fail You.[CN] 我不会悖逆你. Noah (2014)
Do you forget how they betrayed The Creator?[CN] 你忘了他们怎么悖逆造物主的吗? Noah (2014)
It was never my intention to offend you.[CN] 我从来没有想过悖逆 Priest (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top