ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恶有恶报

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恶有恶报-, *恶有恶报*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恶有恶报[è yǒu è bào, ㄜˋ ㄧㄡˇ ㄜˋ ㄅㄠˋ, / ] evil has its retribution (成语 saw); to suffer the consequences of one's bad deeds; sow the wind and reap the whirlwind (Hosea 8:7), #81,967 [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4, / ] Virtue has its reward, evil its retribution [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From Job's friends insisting... that the good are rewarded and the wicked punished... to the scientists of the 1930s... proving to their horror a theorem... that not everything can be proved, we've sought to impose order on the universe.[CN] 过去人们一立坚信 善有善报恶有恶报 直至本世纪三十年代 Prince of Darkness (1987)
May good deeds be rewarded, and evil deeds punished.[CN] 善有善报,恶有恶报 Crime Story (1993)
You'll be paid for this evil deed.[CN] 你这么做会恶有恶报的! All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Tang San-yao, you're so malicious our vice will be punished[CN] 唐三要,你那么毒手 善有善报,恶有恶报 The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Ever heard that what you put out comes back tenfold?[CN] 你听过恶有恶报这句俗语吗? Torque (2004)
I ain't denying' that. He deserved it.[CN] 我不否认 他恶有恶报 Where the Sidewalk Ends (1950)
- What goes around comes around.[CN] - 善有善报恶有恶报 Married to the Mob (1988)
As you sow, so shall you reap![CN] 这是善有善报,恶有恶报 Chat sup yee ga fong hak (1973)
I am so sorry, missus but right is right and fair is fair and something has got to be done.[CN] 很抱歉,小姐... ...但是善有善报 恶有恶报... ...不是不报,时候未到. Secret Window (2004)
Now, ain't that ironic?[CN] 你这是恶有恶报 Torque (2004)
Troubled ones pay back later.[CN] 恶有恶报 My Brother (2004)
The puck comes around, now to Blake on the right side.[CN] 冰球恶有恶报, 现在布雷克在右侧。 The Mighty Ducks (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top