ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恒例

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恒例-, *恒例*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恒例[こうれい, kourei] (n) established practice; established practise; custom; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
BUSINESS CLUB ANNUAL DINNER HOTEL TIVOLI, 8:30[JA] <チボリホテル恒例 夕食会 8: The Body (2012)
- Only one this year. - Good.[JA] 毎年の恒例ですね The Best Offer (2013)
Just because it's what's done doesn't mean it's what should be done.[JA] たんなる恒例行事だ、 正しい事とは思えない Cinderella (2015)
Tonight's the annual Dauphine street music festival.[JA] 今夜は毎年恒例 ドフィネ通りの音楽祭よ Girl in New Orleans (2013)
Tradition.[JA] 恒例 The Best Offer (2013)
Could you describe this annual Rite of Passage?[JA] 毎年恒例の儀式とは? Cloud Atlas (2012)
I get a lot of this.[JA] 恒例 Salesmen Are Like Vampires (2017)
The annual deluge of drunken sailors that somehow does not qualify as a military attack.[JA] 船員の 恒例の氾濫だ ともかく 軍事攻撃としての資格がない Liberty (2013)
Elise Vogelsong welcomes foreign dignitaries to the annual Vogelsong Foundation dinner, wearing the renowned and priceless Vogelsong Medal.[JA] [エリス・フォガルソンが] [毎年恒例のフォガルソン財団の] [夕食会に海外の高官達を招きました] Red Lacquer Nail Polish (2013)
You were gonna tell me why we're not having the annual Christmas party.[JA] 毎年恒例の クリスマスパーティーを開かない理由 Year's End (2012)
Now, listen, I am still having my annual Fourth of July Clambake.[JA] ねえ、独立祭には恒例の シーフード・バーベキューやるから The Way Way Back (2013)
It was customary for me to extend him an invitation.[JA] あれは恒例の歓迎行事です The Ghost of Harrenhal (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恒例[こうれい, kourei] Gewohnheit, -Brauch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top