ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恋文

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恋文-, *恋文*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恋文[こいぶみ, koibumi] (n) love-letter; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
She cherished his old love letters.彼女は彼の昔の恋文を大切にしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've got a secret admirer.[JA] それは恋文よ 隠れファンがいるの? A Cinderella Story (2004)
I got into the double-dealing. At one point he writes to the "Marquise de Merqueuil."[JA] 主人公が侯爵夫人に 恋文を書くところとか Blue Is the Warmest Color (2013)
That the boy that's been sending you love notes?[JA] 恋文送ってくる子のコト? A Cinderella Story (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恋文[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top