ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性关系

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性关系-, *性关系*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性关系[xìng guān xi, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] sexual relations; sexual contact; intercourse, #21,512 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me, before the night in question, did the plaintiff confess to you whether she'd had sexual intercourse with another man?[CN] 告诉我,在讨论中的那夜之前 原告向你承认过她是否与 另外的男人发生过性关系吗? Memories of Underdevelopment (1968)
Now, this delicate study in human relationship reflects a passion and an excitement which, alas, is often too rare in this 20th century.[CN] 这幅人性关系的优美习作 Now, this delicate study in human relationship 反映了激情和兴奋 reflects a passion and an excitement 唉 在20世纪凤毛麟角矣 which, alas, is often too rare in this 20th century. Lunch Hour (1963)
I never want anything to do with sex again as long as I live.[CN] 我再也不要有任何性关系了 只要我还活着. Darling (1965)
The frigid sexual relations between you and your husband aggravates it.[CN] 你与你丈夫之间性关系冷淡加重了病情 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
We've never been sexually involved.[CN] 我们之间没有性关系 Scenes from a Marriage (1973)
In sexual relations, the more the partners work on their technique and fingering, the better they will be.[CN] 在性关系上 伴侣在技术和指法上越精益求精 他们的关系会越好 The Granddaughter's Model (1971)
Is it true thatyou took her to your apartment and had sexual intercourse with her?[CN] 你把她带到了你的公寓 并与她发生了性关系,是真的吗? Memories of Underdevelopment (1968)
It's not the quantity of your sexual relations that count.[CN] 不要计较你发生性关系的数量, Love and Death (1975)
Yeah, ever since I haven't been able to have any kind of sexual relations.[CN] 从此我无法有任何性关系 Hardbodies (1984)
Of course, it's true that you went in for statutory rape. That's true, is it not, this time?[CN] 你还有与未成年发生性关系,这次是真的吧? One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
That's just sex.[CN] - 只有性关系. The Front (1976)
When it comes to relationships, I'm the winner of the August Strindberg Award.[CN] 在两性关系方面 我是史特林堡的支持者 Manhattan (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top