ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怖っ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怖っ-, *怖っ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
怖っ;恐っ[こわっ, kowatsu] (int) (uk) (See 怖,怖い・2) scary! [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quit glaring.[JA] 怖っ The Mysterious Million Yen Women (2017)
-Scary. -I just need to take meds.[JA] (速人)怖っ (アルマン)薬 飲めばいい Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Brrr.[JA] 怖っ Truth, Justice and the American Way (2016)
Fear is useful that way.[JA] 恐怖ってのは有用なものだ The House of Black and White (2015)
But she could be the type that would slowly reveal her dark side.[JA] こう 徐々に本性を出してきて "怖っ"っていうのを見せてくる タイプでもありますけどね New Boys, New Girls, New City (2015)
You're scaring me.[JA] (健太郎)怖っ Bye Bye Mr. Perfect (2016)
-What a creep. -That's scary.[JA] (女子高生1)えっ キモい (女子高生2)ハハッ 怖っ Emotions (2017)
How scary![JA] 怖っ Case of Poke Bowl (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top