ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

怖い顔

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -怖い顔-, *怖い顔*
Japanese-English: EDICT Dictionary
怖い顔[こわいかお, kowaikao] (n) grim face; angry look [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He gave me a stern look.彼は怖い顔をして私を見た。
She frowned him into silence.彼女は怖い顔をして彼を黙らせた。
In this line of work, if you make a grim face the customers won't come.このような仕事で怖い顔をしたら、お客さんはいらっしゃらないでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're just a little tense, that's all.[JA] 怖い顔して どうした? Taxi Driver (1976)
Where's your sense of humor, my friend?[JA] そんな怖い顔しなさんな TRON: Legacy (2010)
Give us a break! We're hungry! - Shut your mouth![JA] 怖い顔せず 先にメシを食わせろ Serial (Bad) Weddings (2014)
It was a possum. Big freaky-looking bitch.[JA] ポッサムだ でかくて怖い顔したやつ Fly (2010)
Horrible?[JA] 怖い顔でしょ? Crimson Peak (2015)
Go... away.[JA] 怖い顔するなよ 来ないで Marine One (2011)
Don't look so stern...[JA] そう怖い顔を. . するな! Princess Mononoke (1997)
You look so serious.[JA] どうしたんだよ 怖い顔して。 Episode #1.6 (2012)
But just in this situation.[JA] 怖い顔しないで Now You See Me 2 (2016)
Okay, but I'm telling you, it's coming out like a Penthouse letter.[JA] 何だよ みんなして怖い顔してさぁ・・・ Love Don't Cost a Thing (2003)
And you've got this scowl that drains the mood out of a room.[JA] いつも 怖い顔をしてるわ Alien Arrival (2016)
Grumpy as usual.[JA] 怖い顔 Episode #1.1 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top