ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

快過來,讓我們跟上唱片的節奏

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -快過來,讓我們跟上唱片的節奏-, *快過來,讓我們跟上唱片的節奏*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, let's run through that tap routine.[CN] 快過來,讓我們跟上唱片的節奏 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

快過 我們 跟上 唱片 節奏

 


  

 
 • (lái, ㄌㄞˊ) to come; to arrive; to come round; ever since; next [CE-DICT-Traditional]
 • (ràng, ㄖㄤˋ) to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth [CE-DICT-Traditional]
我們
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT-Traditional]
跟上
 • (gēn shàng, ㄍㄣ ㄕㄤˋ) to catch up with; to keep pace with [CE-DICT-Simplified]
 • (gēn shàng, ㄍㄣ ㄕㄤˋ) to catch up with; to keep pace with [CE-DICT-Traditional]
唱片
 • (chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ) gramophone record; LP [CE-DICT-Simplified]
 • (chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ) gramophone record; LP [CE-DICT-Traditional]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
節奏
 • (せっそう) (n) rhythm [EDICT]
 • (jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ) rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top