ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

快撤

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -快撤-, *快撤*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must leave again quickly.[CN] 我必须快打快撤 The Girl with a Pistol (1968)
Scram![CN] 快撤 'G' Men (1935)
We got to get out of here.[CN] 快撤 Sisters (1972)
Scram![CN] 你想到天堂去报告么 快撤 Ballad of a Soldier (1959)
There's nothing we like better than a noble failure.[CN] 我们希望你们赶快撤 The Mission (1986)
Go![CN] 快撤,祖克 The Wild Geese (1978)
Go back![CN] 快撤 The Delta Force (1986)
- Get out![CN] 快撤 The Delta Force (1986)
"To defecate. The Japanese had arrived."[CN] "快撤离, 日本人来了" It's a Lovely Day Tomorrow: Burma - 1942-1944 (1974)
Don't shoot! Get out![CN] 快撤 The Delta Force (1986)
Let's get outta here![CN] 快撤 让开 我先走 Once Upon a Time in China (1991)
Come on, get out of there, McCoy![CN] 快撤啊,麦考 The Delta Force (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top