ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

忠誠心

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忠誠心-, *忠誠心*
Japanese-English: EDICT Dictionary
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My faith in this country was never shaken.この国に対する私の忠誠心は決して揺るがなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All I require from you is your loyalty.[JA] 君への要求は、君の忠誠心だけだ In a Mirror, Darkly (2005)
Trust me,maintaining the illusion of loyalty is far more effective than admitting the breach.[JA] いいかい 見せかけの忠誠心の方が 契約違反を認めるよりマシだ We Are Not Animals (2007)
♪ Loyal emotion, fearless devotion[JA] ♪ 忠誠心 恐れのない献身 1984 (1984)
"To educate, encourage, ?[JA] 教育と勇気と忠誠心 Sweet Caroline (2007)
Out of fear, not loyalty.[JA] 恐怖ゆえにな 忠誠心ではない Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
My first loyalty would always be to the firm.[JA] 私の忠誠心は ここにあります Brewster's Millions (1985)
You'll never gain their loyalty until you've earned their respect![JA] 彼らの尊敬を得るまで,彼らの忠誠心を手にすることはできない。 Barbie in the Nutcracker (2001)
I don't care about the man's allegiance. I care about his ability to win battles.[JA] 今は忠誠心より 勝つための力ですよ Troy (2004)
We think Terra Prime is involved, that they're planning something.[JA] 君の忠誠心にを賞賛するよ テラ・プライムが関与しいて Demons (2005)
I don't need their loyalty.[JA] 私は,彼らの忠誠心を必要としていない。 Barbie in the Nutcracker (2001)
I know where your allegiance lies.[JA] お前の忠誠心を信じるが The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I think that he's doing this out of a sense of misplaced loyalty to me.[JA] はき違えた忠誠心で こんな事をしてるんです Litmus (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top