ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心を痛める

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心を痛める-, *心を痛める*
Japanese-English: EDICT Dictionary
心を痛める[こころをいためる, kokorowoitameru] (exp,v1) to be grieved at heart; to be troubled; to be worried; to trouble oneself (about something) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that one... that, suspect, would hurt something awful.[JA] ひどく心を痛めるだろうな The Executioner's Song (2015)
It pains my heart to see this poor girl.[JA] この貧しい女の子を見るために 私の心を痛める The Handmaiden (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(こころ)痛める(いためる)

 


  

 
 • (こころ) (n) (1) mind; heart; spirit; (2) the meaning of a phrase (riddle, etc.); (P) [EDICT]
 • (しん) (n) (1) heart; mind; (n,suf) (2) (See 愛郷心) spirit; vitality; inner strength; (3) (See 二十八宿) Chinese "Heart" constellation (one of the 28 mansions); (4) (arch) friend; (P) [EDICT]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) heart; mind [CE-DICT-Simplified]
 • (xīn, ㄒㄧㄣ) heart; mind [CE-DICT-Traditional]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
痛める
 • (いためる) (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over [EDICT]
 • (やめる) (exp,adj-f) (1) (病める only) sick; ill; ailing; (v1,vi) (2) (arch) to hurt; to ache [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top