Search result for

德谟克利特,狄德罗,大卫・休谟,

(1 entries)
(0.7022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -德谟克利特,狄德罗,大卫・休谟,-, *德谟克利特,狄德罗,大卫・休谟,*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Democritus, Denis Diderot, David Hume,[CN] 德谟克利特,狄德罗,大卫・休谟, God's Not Dead (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

德谟克利特 (dé mó kè lì tè)狄德罗 (dí dé luó)大卫 (dà wèi) ()休谟 (xiū mó)

 


  

 
大卫
  • (Dà wèi, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ) David (name); Jacques-Louis David (1748-1825), French neoclassical painter [CE-DICT-Simplified]
休谟
  • (Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ) David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top