ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

得悉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -得悉-, *得悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
得悉[dé xī, ㄉㄜˊ ㄒㄧ, ] to learn about; to be informed, #40,148 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I read in the papers what those Japs are doing...[CN] 我阅报得悉日本人的所为 Saboteur (1942)
I'm told that billboards she adorns would reach across the continent, if placed end to end.[CN] 我得悉她的服饰地通行全国 Saboteur (1942)
With your father's work problems and your mom... drinking, maybe home isn't the best place to be studying.[CN] 得悉了你父亲和母亲的问题 也许你不宜在家中温习 Apt Pupil (1998)
I've learned that Minister Cai's men left the city.[CN] 我得悉蔡相的手下出城了 The Four 3 (2014)
- But he doesn't know we know. - It doesn't matter.[CN] - 他不知道我们已得悉病情 The Best of Youth (2003)
"even after he was informed of the loss your family has suffered"[CN] "即使得悉家人不幸的消息" Saving Private Ryan (1998)
He wanted to know everything. That was how he put it. Everything.[CN] 他想得悉一切,是他一手策划 Apt Pupil (1998)
Alec, we've got Liber8 on the run with biochemical waste and a stolen tanker truck.[CN] 艾力克 我们得悉解放组织偷了一辆卡车 里面载有生化废料 Wasted Minute (2014)
I'm counting on each one of you to give his best. Let's go to work.[CN] 你们得悉力以赴,开始工作 Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Wasem was with friends when he heard of his father's death five weeks ago.[CN] 五周前他得悉父亲死讯时 正跟朋友待在一起 The Con Is Off (2012)
"Dear Mr Brian Boyd. No doubt by now you have received full information"-[CN] "亲爱的博先生相信你已得悉..." Saving Private Ryan (1998)
You have to take care of flowers![CN] 花花草草可得悉心照料 Russian Dolls (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top