ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

得到公园的特许, 进行考察旅行课程

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -得到公园的特许, 进行考察旅行课程-, *得到公园的特许, 进行考察旅行课程*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With special permission from the Department of Parks to take my classes on field trips.[CN] 得到公园的特许, 进行考察旅行课程 Compulsion (1959)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

得到 (dé dào)公园 (gōng yuán) (de)特许 (tè xǔ)进行 (jìn xíng)考察 (kǎo chá)旅行 (lǚ xíng)课程 (kè chéng)

 


  

 
得到
 • (dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ) to get; to obtain; to receive [CE-DICT-Simplified]
 • (dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ) to get; to obtain; to receive [CE-DICT-Traditional]
公园
 • (gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ) public park [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
特许
 • (tè xǔ, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ) special permission [CE-DICT-Simplified]
进行
 • (jìn xíng, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ) to advance; to conduct; underway; in progress; to do; to carry out; to carry on; to conduct; to execute [CE-DICT-Simplified]
考察
 • (こうさつ) (n,vs) consideration; inquiry; enquiry; investigation; study; (P) [EDICT]
 • (kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ) to inspect; on-the-spot investigation [CE-DICT-Simplified]
 • (kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ) to inspect; on-the-spot investigation [CE-DICT-Traditional]
旅行
 • (りょこう) (n,vs,adj-no) travel; trip; (P) [EDICT]
 • (lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ) travel [CE-DICT-Simplified]
 • (lǚ xíng, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ) travel [CE-DICT-Traditional]
课程
 • (kè chéng, ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ) course; class [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top