ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

徒弟

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徒弟-, *徒弟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
徒弟[とてい, totei] (n) apprentice [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I have no disciples[CN] 也没有徒弟 Seven Samurai (1954)
Here are two of his apprentices, pilots in a women's air regiment -[CN] 這兩位是他的女徒弟 Wings (1966)
Make me your disciple![CN] 请收我做徒弟 Seven Samurai (1954)
Bobs my student[CN] 罗拔是我徒弟 The Way of the Dragon (1972)
I can't afford to take a kid with me[CN] 我没资格收徒弟 Seven Samurai (1954)
Let see what Ta has taught you.[CN] 也好,倒要看看大智禅师能教出怎么样的徒弟 Shao Lin men (1976)
Ah Lung, will you be my teacher?[CN] 龙哥,你收我做徒弟 我拜你做师父好不好? The Way of the Dragon (1972)
You're sure you haven't seenour student all day?[CN] 你确信你一整天都没有看见我们的徒弟? The Canterbury Tales (1972)
Disciple?[CN] 徒弟 Seven Samurai (1954)
Please! Take me as your disciple![CN] 请收我做徒弟 Seven Samurai (1954)
- Got it all from him.[CN] 我就是他的徒弟 The 39 Steps (1935)
He was apprenticed in the armory.[JA] 鎧屋の徒弟だったんだ Dark Wings, Dark Words (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top