ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

後戻り

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後戻り-, *後戻り*
Japanese-English: EDICT Dictionary
後戻り[あともどり, atomodori] (n,vs) backtrack; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We've come this far, so we can't stop now. I don't want to backslide.もうここまで来たらやるしかないでしょう。もう後戻りはできない。
At this time I can't go back.今となっては後戻りは出来ない。
There is no returning on the road of life.人生という道で後戻りはできない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we just missed a turn.[JA] 後戻りできないかも The Hills Have Eyes (2006)
We can't turn back.[JA] 後戻りはできない Kir'Shara (2004)
They've gone too far to back down now.[JA] 奴らは もう後戻りできない Straw Dogs (1971)
After this, there is no turning back.[JA] この先は後戻りできない The Matrix (1999)
Because once we give these orders, there's no going back.[JA] いったん 命令が下されると もう 後戻りは出来ないぞ 2012 (2009)
If we cross this line, Erica, and we get into bed with a guy like Hobbes... there is no turning back.[JA] エリカ この一線を超えて ホッブズを招き入れれば... もう後戻りは出来なくなる Welcome to the War (2010)
All right men, there's no turning back now![JA] 大丈夫男性、 全く今は後戻りしないよ! Pom Poko (1994)
This is a big step.[JA] 後戻りできないわよ Get Me a Lawyer (2007)
We broke through once before, nine months ago, and then you regressed.[JA] 9ヶ月前だ その後 君は後戻りした Shutter Island (2010)
We're too far South. We're gonna have to double back.[JA] 北に来すぎた 後戻りしなければ Shutter Island (2010)
If chosen, there's no turning back.[JA] 選ばれれば後戻りはできん Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
For Christ's sake, Pam, we're in the middle of an operation. Bullshit.[JA] - 知れば後戻りできんぞ The Bourne Ultimatum (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top