ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

後半生

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -後半生-, *後半生*
Japanese-English: EDICT Dictionary
後半生[こうはんせい, kouhansei] (n) latter half of one's life [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We will reap rich rewards later on in life.我々は後半生に豊かな報酬を手にするだろう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll be a social outcast for the rest of my life![CN] 我的後半生 我將是社會的一個棄兒! Harry and the Hendersons (1987)
Now he cannot care for himself.[CN] 他的後半生不知道關心自己 Huo long (1986)
I was gonna keep that flower for the rest of my life![CN] 我的後半生! 我會記住這花 Harry and the Hendersons (1987)
And you'll be happy to spend the rest of your life like that?[CN] 你也願意後半生都這樣寄信收信嗎 Brooklyn (2015)
I also want to write about my actions in later life.[CN] 我還是好好寫我的後半生 用我的實際行動寫 Huo long (1986)
So started the later part of his life.[CN] 開始他的後半生 Huo long (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top