ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气-, *很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found a death certificate for a kid with the same name who died at birth, years before he pretended to sign for his inheritance.[CN] 很多年前,他假冒继承人签名 域奇,这里有没有暖气 Highlander (1986)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

很多年 () (qián) ()假冒 (jiǎ mào)继承人 (jì chéng rén)签名 (qiān míng) 域奇 ()这里 (zhè lǐ)有没有 ()暖气 (nuǎn qì)

 


  

 
 • (ぜん) (n-pref) (1) (See 前・まえ) the last (i.e. immediately preceding) (e.g. "the last mayor"); previous; one-time; former; (2) (before the name of an era) pre- (e.g. "premodern"); (adj-no,n) (3) before; earlier; (P) [EDICT]
 • (まえ) (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) [EDICT]
 • (qián, ㄑㄧㄢˊ) before; in front; ago; former; previous; earlier; front [CE-DICT]
 • (ほか) อื่นๆ, ที่เหลือ, นอกเหนือจากนี้ [LongdoJP]
 • (ほか) (adj-no,n,n-adv) other (esp. places and things); the rest; (P) [EDICT]
 • (た) (n-adv,n,adj-no) other (esp. people and abstract matters); (P) [EDICT]
 • (tā, ㄊㄚ) he; him [CE-DICT]
假冒
 • (jiǎ mào, ㄐㄧㄚˇ ㄇㄠˋ) to impersonate; to counterfeit; to palm off an imitation [CE-DICT]
继承人
 • (jì chéng rén, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ) heir; successor [CE-DICT]
签名
 • (qiān míng, ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ) to sign (one's name with a pen etc); to autograph [CE-DICT]
这里
 • (zhè lǐ, ㄓㄜˋ ㄌㄧˇ) here [CE-DICT]
暖气
 • (nuǎn qì, ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ) heater [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top