ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

役職

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -役職-, *役職*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
役職[やくしょく, yakushoku] (n) ตำแหน่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
役職[やくしょく, yakushoku] (n) post; managerial position; official position; (P) [Add to Longdo]
役職手当[やくしょくてあて, yakushokuteate] (n) executive allowance [Add to Longdo]
役職[やくしょくめい, yakushokumei] (n) job title; name of one's position [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bill was too young to take the post.ビルは若すぎてその役職につくことができなかった。
If I judging by what everyone says about him, I think he is just the right man for the post.彼についてみんなの話から判断すると、私は彼こそその役職に最適だと思う。
He has a position.彼には役職がついている。
He resigned from the post.彼はその役職を辞した。
He was maneuvered out of office.彼は策略で役職から追い出された。
He retired from office.彼は役職から引退した。
He retired from office.彼は役職から退いた。
Well there aren't any other positions left. After that, all that is left is basic member.他の役職なんて残ってないし。あとは平部員だけだよ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes, I am.[JP] - 役職は? Madrigal (2012)
So I'm used to being in a position where I have to make decisions and... listen.[JP] そのような訳で、私は決定を下すような 役職には慣れています、そして... The Pursuit of Happyness (2006)
And why are you putting yourself out for them?[JP] 俺も役職に就いてる身だ お前と議論なんか出来ない Tikhiy Don II (1958)
Yes, I am sure your credentials are quite impressive, as is your choice of wardrobe there.[JP] あなたの役職 については 服装を見ても 印象的だ The Heat (2013)
But what you don't know and I do, because my job requires me to keep track of my buyers' shipments this is dark territory.[JP] でも、私の役職は積荷を追跡できたから 知ってる。 ここは暗黒地帯なの。 - それは何だ? Dead Freight (2012)
I would act as your silent partner.[JP] 私はあなたの匿名社員の役職 VS. (2009)
You will go to King's Landing and serve as Hand of the King in my stead.[JP] お前は王都に行け そして"王の手"の役職を代行しろ The North Remembers (2012)
And why are you putting yourself out for them?[JP] 俺も役職に就いてる身だ お前と議論なんか出来ない Tikhiy Don (1957)
You have your provisional appointment, Mr. Buchanan, under the thority of this office.[JP] 執務室権限で あなたに臨時役職を与えます Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
When I informed her I would be removing her from her position here, she became inconsolable.[JP] 彼女にここでの役職を 解くつもりであると 伝えた時は とても落ち込みました The Coat Hanger (2012)
I'll see what I can do about an official role.[JP] 役職について検討しよう A561984 (2009)
Tonight, the President says he has nominated Senator Clemente.[JP] 空席だったこの役職に クレメンテ上院議員を 指名しました Gimme Some Truth (2009)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top