ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

形骸

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -形骸-, *形骸*
Japanese-English: EDICT Dictionary
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework [Add to Longdo]
形骸[けいがいか, keigaika] (n,vs) becoming a mere shell or dead letter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She went wild, right?[CN] 她开始放浪形骸 Hot Tub Time Machine (2010)
Having orgies including goats doesn't make them possessed.[CN] 放浪形骸,甚至与山羊野合 并不是简单用被邪灵缠身 Exorcist: The Beginning (2004)
The point is, boys... even though I love havin' sex with some hot, random trim... a day hasn't gone by where I haven't thought of Tashonda.[CN] 说到底,兄弟... 即便我再放浪形骸 心中依然挂念塔琼达 Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So this is your wilderness. Detroit.[CN] 所以这就是你放浪形骸的地方 底特律 Only Lovers Left Alive (2013)
People gossippe that... that man gratifie her with such ecstatic pleasure every night.[CN] 人們閒話說 ... 那個人每天晚上讓她放浪形骸 The Unseeable (2006)
But without Monica, he's a bit more of a loose cannon.[CN] 没错 但是没有了莫妮卡 他现在有点放浪形骸 我行我素 Life of Riley (2014)
Well, I'm on the town.[CN] 完全放浪形骸 Part One (2011)
When I went to high school, I sort of...drifted.[CN] 高中时 我有点... 放浪形骸 Everybody Hates Hitler (2013)
A crowd of Bohemians and degenerates just picking up the crumbs from his table.[CN] 一群放浪形骸的乌合之众 只会拾他牙慧 A Dangerous Method (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top