ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当我们看着动物沉浸于欢乐时 [...] 一个观念变得越来越清晰了

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当我们看着动物沉浸于欢乐时 [...] 一个观念变得越来越清晰了-, *当我们看着动物沉浸于欢乐时 [...] 一个观念变得越来越清晰了*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And while we watch the animals in their joys of being, in their grace and ferociousness, a thought becomes more and more clear.[CN] 当我们看着动物沉浸于欢乐时 带着他们的仁慈和凶猛 一个观念变得越来越清晰了 Grizzly Man (2005)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)我们 (wǒ men)看着 ()动物 (dòng wù)沉浸于 ()欢乐 (huān lè) (shí) (dài) (zhāo)他们 (tā men) (de)仁慈 (rén cí) ()凶猛 (xiōng měng) 一个 (yī gè)观念 (guān niàn)变得 (biàn de)越来越 (yuè lái yuè)清晰 (qīng xī) (le)

 


  

 
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT]
我们
 • (wǒ men, ㄨㄛˇ ㄇㄣ˙) we; us; ourselves; our [CE-DICT]
动物
 • (dòng wù, ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ) animal [CE-DICT]
欢乐
 • (huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ) gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay [CE-DICT]
 • (shí, ㄕˊ) o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi [CE-DICT]
 • (dài, ㄉㄞˋ) band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise [CE-DICT]
 • (ぎ) (n,n-suf) clothes; outfit; uniform; gi [EDICT]
 • (ちゃく) (ctr) (1) counter for suits of clothing; (suf) (2) (See 到着) arriving at ...; (P) [EDICT]
 • (zhāo, ㄓㄠ) catch; receive; suffer [CE-DICT]
 • (zháo, ㄓㄠˊ) to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn [CE-DICT]
 • (zhe, ㄓㄜ˙) particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending [CE-DICT]
 • (zhuó, ㄓㄨㄛˊ) to wear (clothes); to contact; to use; to apply [CE-DICT]
他们
 • (tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙) they [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
仁慈
 • (じんじ) (n) kind-hearted; benevolence [EDICT]
 • (rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ) benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful [CE-DICT]
 • (やわ) (adj-na) poorly-built; weak; insubstantial [EDICT]
 • (なぎ) (n) (ant [EDICT]
 • (わ) (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) [EDICT]
 • (hé, ㄏㄜˊ) and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He [CE-DICT]
 • (hè, ㄏㄜˋ) cap (a poem); respond in singing [CE-DICT]
 • (hú, ㄏㄨˊ) to complete a set in mahjong or playing cards [CE-DICT]
 • (huó, ㄏㄨㄛˊ) soft; warm [CE-DICT]
 • (huò, ㄏㄨㄛˋ) mix together; to blend [CE-DICT]
凶猛
 • (きょうもう) (adj-na,n) fierce [EDICT]
 • (xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ) fierce [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
观念
 • (guān niàn, ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ) notion; thought [CE-DICT]
变得
 • (biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙) become; change into [CE-DICT]
越来越
 • (yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ) more and more [CE-DICT]
清晰
 • (qīng xī, ㄑㄧㄥ ㄒㄧ) clear; distinct [CE-DICT]
 • (りょう) (n) finish; completion; understanding; (P) [EDICT]
 • (le, ㄌㄜ˙) (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) to know; to understand [CE-DICT]
 • (liǎo, ㄌㄧㄠˇ) clear [CE-DICT]
 • (liào, ㄌㄧㄠˋ) look afar from a high place [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top