ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弾劾

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弾劾-, *弾劾*
Japanese-English: EDICT Dictionary
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) [Add to Longdo]
弾劾裁判所[だんがいさいばんしょ, dangaisaibansho] (n) (Japanese) Court of Impeachment [Add to Longdo]
弾劾投票[だんがいとうひょう, dangaitouhyou] (n) impeachment vote [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leo refused to denounce me.[JA] レオが私の弾劾を拒否したの Child 44 (2015)
I WILL VOTE FOR IMPEACHMENT[JA] "弾劾には賛成だ"  ()
Any of the guys you're considering can do the job, but unless you're planning on being impeached or getting a stroke,[JA] 眼力は信用してる でも弾劾か卒中でも ない限り無意味よ Badlands (2013)
They'll have grounds for impeachment when we're done with him.[JA] 彼をよろしく 弾劾の口実が生まれる Chapter 8 (2013)
You know, all he had to do was to denounce you, and in a year the whole building would be kissing his ass.[JA] アレクセイは 弾劾せざるを得なかった 1年後には建物全体が ヤツのケツにキスする事になる Child 44 (2015)
Then we'll spend the rest of our days busting Palins in Anchorage, but it'll be worth it.[JA] ペイリン元知事の 弾劾運動でもやるさ Care (2016)
But if you don't denounce her, we will die.[JA] でも君が 彼女を弾劾しないなら Child 44 (2015)
I can guarantee there will be a call for your impeachment...[JA] きっと、あなたへの弾劾になります Day 7: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
弾劾[だんがい, dangai] -Anklage [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top