ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引き揚げ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引き揚げ-, *引き揚げ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come over and help me! - I'm okay.[JA] フォード 引き揚げろ! Prometheus (2012)
You got to pull it, man.[JA] 引き揚げるぞ Cherokee Rose (2011)
I think it is time for me to leave.[JA] 私は これで引き揚げ Gladiator (2000)
David, we are leaving![JA] デービッド 引き揚げるぞ! Prometheus (2012)
Pull him up! Pull him up![JA] 引き揚げろ! Cherokee Rose (2011)
He works at some sort of marine salvage place.[JA] 船舶の引き揚げや海難救助の仕事をしてる So Long, and Thanks for All the Red Snapper (2012)
The secret material they have dredged up from the ocean...[JA] 海中から引き揚げたモノだ Chimera (2007)
- Pull him up![JA] - 引き揚げ Cherokee Rose (2011)
Damn it, guys. I'm sorry, we got to get out of here. What are you doing?[JA] スマン 皆 引き揚げねば 行くぞ! The Watch (2012)
The end.[JA] 引き揚げ時だ Prometheus (2012)
So... you're in a lot of danger if you don't just back the fuck up, okay?[JA] だから危険だぞ もしも引き揚げなければ The Watch (2012)
So you might as well pack up your pots and pans and off you go.[JA] さっさと片づけて 引き揚げなさいよ Balance of Power (1988)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
引き揚げ[ひきあげ, hikiage] das_Zurueckziehen, Raeumung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top