ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弓弩

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弓弩-, *弓弩*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弓弩[gōng nǔ, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ, ] crossbow, #47,009 [Add to Longdo]
弓弩[gōng nǔ shǒu, ㄍㄨㄥ ㄋㄨˇ ㄕㄡˇ, ] crossbow [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lay down your crossbow. You got some sack on you.[CN] 放下你的弓弩 Consumed (2014)
Second, in the rain, it is hard to use the arrow.[CN] 第二 时方暑雨 弓弩胶解 Pirates (2014)
I say we concentrate the fire four crossbowmen on the walls to let our men ill the ditch with earth.[CN] 我想我们应该把重点放在弓弩和砌石工程... ... 同时用泥土将壕沟填平 Sword of War (2009)
Archers of Ship Two! Be ready![CN] 二号船弓弩手准备! Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon (2013)
BUT YOU CAN NEVER STRIKE GOD![CN] 你可以从通天塔发射弓弩 X-Men: Apocalypse (2016)
- And the blue?[CN] 红的是弓弩 The Great Wall (2016)
If you like that, I can make you a bow.[CN] 你喜欢... ... 我可以做一把小弓弩给你 Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Bow machines![CN] 弓弩 Legendary Amazons (2011)
So, please, lay down your crossbow.[CN] 我只是需要武器 所以拜托 放下你的弓弩 Consumed (2014)
Perhaps it was an archer with his bow[CN] 或許這是個手執弓弩的弓箭手 Les Visiteurs du Soir (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top