ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

异见者

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -异见者-, *异见者*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异见者[yì jiàn zhě, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] dissident [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'm a dissident.[CN] -我是个异见者 Chantrapas (2010)
North Korean dissidents, they wanted us to help them with, uh, equipment...[CN] 北朝鲜的异见者 他们希望我们能支援... The Bit Bucket (2013)
Petrov needs to know that we'll stop at nothing.[CN] 让他跟其他异见者见面 Chapter 42 (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

异见

 


  

 
异见
  • (yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ) dissident; controversial [CE-DICT-Simplified]
  • (しゃ) (n,suf) someone of that nature; someone doing that work [EDICT]
  • (もの(P);もん) (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [EDICT]
  • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Simplified]
  • (zhě, ㄓㄜˇ) -ist, -er (person); person (who does sth) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top