ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

开裂

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -开裂-, *开裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开裂[kāi liè, ㄎㄞ ㄌㄧㄝˋ, / ] to split open; to dehisce (of fruit or cotton bolls, to split open), #22,322 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He should stay off that crack.[CN] 他应该远离开裂了。 Deep Cover (1992)
How would the skies part[CN] 天空会不会开裂 Ritual (2000)
- The ice is not gonna crack.[CN] - 冰是不会开裂 The Mighty Ducks (1992)
The one to send the evil back.[CN] 是打开裂缝,把邪魔逼回去的! Evil Dead II (1987)
There are stress cracks in the main engine turbine blades.[CN] 在涡轮叶片上有个应力开裂 Tank Girl (1995)
[Trellis Cracking][CN] [网格开裂] My Boyfriend's Back (1993)
The cracking point wilK/i surely come soon.[CN] 开裂点很快就会到来 Without Limits (1998)
[Glass Cracking][CN] [玻璃开裂] My Boyfriend's Back (1993)
I'll take the gag off later. First the surprise.[CN] 真吓人,这胶一旦开裂了的话 Tie Me Up! Tie Me Down! (1989)
- [Glass Cracking] - [Groans][CN] - [玻璃开裂] - [呻吟] My Boyfriend's Back (1993)
It is ignited by a cap, and sends smoke into pipes to betray cracks and holes.[CN] 他说点上以后扔进管子里 就能看到管子哪里有开裂的地方 A Scandal in Bohemia (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top