ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

建议她在伦敦泰晤士报的个人 [...] 只有她父亲能看懂的暗号署名

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建议她在伦敦泰晤士报的个人 [...] 只有她父亲能看懂的暗号署名-, *建议她在伦敦泰晤士报的个人 [...] 只有她父亲能看懂的暗号署名*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Suggest that she places an advertisement to this effect... in the personal column of the London Times... signed perhaps with some nickname which her father will know at once.[CN] 建议她在伦敦泰晤士报的个人栏目中 刊登寻人启事 用一个只有她父亲能看懂的暗号署名 Night Train to Munich (1940)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

建议 伦敦 泰晤士报 个人 栏目 刊登 寻人启事 一个 只有 父亲 能看懂 暗号 署名

 


  

 
建议
 • (jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ) to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) she [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
伦敦
 • (Lún dūn, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄣ) London (capital of United Kingdom) [CE-DICT]
泰晤士报
 • (tài wù shì bào, ㄊㄞˋ ㄨˋ ㄕˋ ㄅㄠˋ) the Times (newspaper) [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
个人
 • (gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ) individual; personal; oneself [CE-DICT]
栏目
 • (lán mù, ㄌㄢˊ ㄇㄨˋ) a column (in newspaper or news website) [CE-DICT]
 • (じゅう;ぢゅう) (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [EDICT]
 • (ちゅう) (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 中一,中学校) middle school; (4) (abbr) (See 中国・1) China; (n-suf) (5) (See 中・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し中) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [EDICT]
 • (なか) (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [EDICT]
 • (うち) (n,adj-no) (1) inside; within; (2) (also 裡) while; (3) among; amongst; between; (pn,adj-no) (4) (See 家・うち・2) we (referring to one's in-group, i.e. company, etc.); our; (5) my spouse; (n) (6) (arch) imperial palace grounds; (7) (arch) emperor; (pn,adj-no) (8) (ksb [EDICT]
 • (zhōng, ㄓㄨㄥ) within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [CE-DICT]
 • (zhòng, ㄓㄨㄥˋ) hit (the mark) [CE-DICT]
刊登
 • (kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ) carry a story; publish (in a newspaper or magazine) [CE-DICT]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
只有
 • (zhǐ yǒu, ㄓˇ ㄧㄡˇ) only [CE-DICT]
父亲
 • (fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ) father [CE-DICT]
暗号
 • (あんごう) (n,adj-no) code; password; cipher; (P) [EDICT]
 • (àn hào, ㄢˋ ㄏㄠˋ) secret signal (sign); countersign; cipher [CE-DICT]
署名
 • (しょめい) (n,vs) signature; (P) [EDICT]
 • (shǔ míng, ㄕㄨˇ ㄇㄧㄥˊ) sign (a signature) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top