ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

建築法違反です 全部撤去を

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建築法違反です 全部撤去を-, *建築法違反です 全部撤去を*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is not to code. - What? - This all has to come down.[JA] 建築法違反です 全部撤去を Storks (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

建築違反です 全部撤去

 


  

 
建築
 • (けんちく) (n,vs) construction; architecture (of buildings); (P) [EDICT]
 • (jiàn zhù, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ) building; to construct [CE-DICT-Traditional]
 • (ほう) (n,n-suf) (1) law; act; principle; (2) method; (3) {ling} mood; (4) {Buddh} dharma; (P) [EDICT]
 • (fǎ, ㄈㄚˇ) law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France [CE-DICT-Simplified]
 • (fǎ, ㄈㄚˇ) law; method; way; Buddhist teaching; Legalist; abbr. for France [CE-DICT-Traditional]
違反
 • (いはん) ผิดกฎ [LongdoJP]
 • (いはん) (n,vs) violation (of law); transgression; infringement; breach; (P) [EDICT]
 • (wéi fǎn, ㄨㄟˊ ㄈㄢˇ) to violate (a law) [CE-DICT-Traditional]
です
 • () (exp) (pol) (See か・1) indicates question (sentence end) [EDICT]
全部
 • (ぜんぶ) ทั้งหมด [LongdoJP]
 • (ぜんぶ) (n-adv,n-t,adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) [EDICT]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Simplified]
 • (quán bù, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄨˋ) whole; entire; complete [CE-DICT-Traditional]
撤去
 • (てっきょ) (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top