ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

延展性

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -延展性-, *延展性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延展性[yán zhǎn xìng, ㄧㄢˊ ㄓㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] ductability, #76,709 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We need to determine the extent of damage done to us.[CN] 嗯 我们要考虑到损害的延展性 Spirit (2001)
"All bodies are extended in space," is an analytical judgment.[CN] "所有的物体都有空间延展性" 是一个分析判断 A Tale of Springtime (1990)
It's neural regeneration and elasticity.[CN] 还有神经再生和延展性 The Bourne Legacy (2012)
It was cheap, very malleable, easy to work with, and the ones who were exposed to it at its most lethal levels... the miners and workers who processed the lead... were considered expendable.[CN] 因为它便宜 延展性好 制造简单 It was cheap, very malleable, easy to work with, 大量接触致命剂量的那些人 and the ones who were exposed to it at its most lethal levels... 矿工和处理铅的工人 the miners and workers who processed the lead... The Clean Room (2014)
Very soft texture.[CN] 延展性高 显色美 吸湿 作为内衣裤功能佳 Shitagittenani? (2015)
Hafnium is a ductile metal With a high neutron-capture cross-section.[CN] 铪是一种延展性很好的金属 其截面可以捕捉中子 Don't Stop the Knight (2009)
You can make it very thin; it's easy to work with; and it has great properties for reflecting and heat protection.[CN] 所以它是一个绝佳的隔热板 因为它延展性极好 所以你可以把它做得很薄 The Mission (2010)
Lack of extensions along the edges of the phalanges where the flexor sheath attaches and an absence of remodeled stress or other fractures in the wrists and metacarpals indicate someone who has not been rock climbing before.[CN] 這些屈指肌附著的趾骨邊緣 缺乏延展性 腕關節和掌骨也沒有 重塑壓力傷 或是其他骨折 這些都表明 The Lady on the List (2013)
That's high-tensile titanium cable.[CN] 那是延展性佳的钛线 Fast & Furious 6 (2013)
I'm in heaven![CN] 延展性高 又光滑 Shitagittenani? (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top